Toevoegen agendapunt

Titel*
Maandthema
S W I T C H E R S (zet op Ja wat je wilt gebruiken)
Fototrip*
Bespreekavond*
Workshop*
Lezing*
Expositie*
Overig*
F O T O T R I P
Datum fototrip
Plaats fototrip
B E S P R E E K A V O N D
Datum bespreekavond
Aanvangstijd bespreekavond
Onderwerp fototrip
Aantal in te leveren foto's voor de bespreekavond
Fototrip
Maandthema / onderwerp
Zomerthema
Vrij werk
Indien je niet mee bent geweest met de fototrip
W O R K S H O P
Datum workshop
Aanvang workshop
Locatie workshop
L E Z I N G
Datum lezing
Aanvang lezing
Locatie lezing
E X P O S I T I E
Datum expositie
Aanvang expositie*
Locatie expositie
O V E R I G
Aantal foto's overig
Omschrijving overig